Коррупцияга каршы журнал
Башкы бет » Бийлик

Бийлик

Бийлик бөлүмү административдик ресурс (айрым кызмат адамдарынын жана мамлекеттик бийлик органдарынын таасиринин ресурсу), анын башкаруу мүмкүнчүлүктөрү, ишмердүүлүктүн ар кандай чөйрөсүнө таасири ж.б. бөлүмчөлөрдү камтыйт.
Мамлекеттик сатып алуулар (сатып алуучу уюм тарабынан мамлекеттик каражаттардын эсебинен толук же жарым-жартылай каржылануучу ыкмалар боюнча товарларды, жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү жана консультациялык кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу процесси), аларды өткөрүү тартиби, мындай сатып алуулардын катышуучулары, киргизилген өзгөртүүлөр жана толуктоолор, мамлекеттик сатып алуулар тармагындагы жаңылыктар ж.б.
Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр (мамлекеттик органдар өз жарандарына кандайдыр бир көйгөйлөрдү же маселелерди чечүү үчүн көрсөткөн кызматтардын жыйындысы). Аларды кайдан жана кантип алса болот?
Декларациялар (французча declaration - билдирүү), мамлекеттик кызматкерлердин кирешелери жана мүлктөрү жөнүндө декларациялары жөнүндө маалыматтарды, кирешелерди декларациялоого байланыштуу мыйзамдарды, жарлыктарды ж.б. камтыйт
Укук коргоо органдары жана сот. Укук коргоо органдарынын жана соттордун ишмердүүлүгү, жүргүзүлүп жаткан реформалар, жаңылыктар, макалалар ж.б.

Коррупция жөнүндө цитаталар

Transparency International уюму маалымат булактары менен иштөөдө Кыргызстан адам жашоосунун жеке чөйрөсүнө кийлигишпөө боюнча конституциялык принцибин так сактайт жана Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 20-беренесине баш ийет. Сайтта берилген бардык маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттарындагы ачык булактардан алынган.