Коррупцияга каршы журнал

Нускамалар

Жер казынасын пайдалануу укугун берүү процессине жергиликтүү жамааттар кандай катыша алат

Кен казуу тармагы 4 Июль 2022
Жергиликтүү жамаат – бул бир аймакта жашаган жана жамааттык кызыкчылыктарды коргоо, актуалдуу маселелерди бардык тургундардын кызыкчылыгында чечүү жана аймакты өнүктүрүү үчүн өзүн өзү уюштурууга жөндөмдүү коомдук активдүү жарандардын тобу. Бул Нускама жергиликтүү коомчулуктун жер казынасын пайдалануу укугунун процессине катышуусу үчүн мыйзамдык ченемдерди карайт.
КЕҢИРИРЭЭК ОКУУ

Жер казынасын пайдалануу укугун алуу боюнча нускама

Кен казуу тармагы 1 Июль 2022
Кыргыз Республикасы пайдалуу кендерди издөөгө, чалгындоого жана казууга укуктарды берүү үчүн негизинен лицензиялоо режимин колдонот. Өлкөдө лицензия алуунун 4 жолу бар. Бул материалда лицензиянын ушул лицензия алуу жолдору боюнча кадамдарын чагылдырган нускама берилген.
КЕҢИРИРЭЭК ОКУУ

Коррупция жөнүндө цитаталар

Transparency International уюму маалымат булактары менен иштөөдө Кыргызстан адам жашоосунун жеке чөйрөсүнө кийлигишпөө боюнча конституциялык принцибин так сактайт жана Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 20-беренесине баш ийет. Сайтта берилген бардык маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттарындагы ачык булактардан алынган.