Коррупцияга каршы журнал
Башкы бет » Кен казуу тармагы » Материалдар » Жер казынасын пайдалануунун жашоо айлампасы

Жер казынасын пайдалануунун жашоо айлампасы

2 Июнь 2022
Кенди казып алуу процесси кенди ачуудан баштап пайдалуу кендерди казып алууга жана акыры жерди өзүнүн табигый абалына кайтарууга чейин эки негизги баскычтан турат: Издөө жана чалгындоо баскычы жана Кенди өндүрүү быскычы.

1. Издөө жана чалгындоо баскычы

Бул кенди өндүрүү процессинин биринчи жана эң маанилүү этабы: өндүрүштү баштоо үчүн компаниялар адегенде экономикалык жактан пайдалуу кенди (эксплуатацияны пайдалуу кылган руданын же минералдын көлөмү) таап, баалашы керек .

2. Кенди өндүрүү быскычы

Тоо-кен адистери каржылык жактан жарамдуу кен бар экенине жетиштүү ишенгенден кийин, долбоор төмөнкү иш-чараларды камтыган кенди өндүрүү баскычына өтүшү мүмкүн.

 • Даярдоо - Өндүрүш долбоорун жана кен өндүрүүчү жерди даярдоо
 • Өндүрүү - Пайдалуу кендерди өндүрүү
 • Жоюу - Кенди/скважинаны жана жабдууларды консервациялоо же жоюу, жерди рекультивациялоо

1. Издөө жана чалгындоо баскычы

Издөө жана чалгындоо иштерин жүргүзүү үчүн компаниялар пайдалуу кендердин бар экендигин аныктоо максатында жердин өзгөчөлүктөрүн изилдөө үчүн геологдорду тартат. Алар төмөндөгү ыкмаларды колдонушат

Пайдалуу кендерди чалгындоо ыкмалары

Жердин геологиялык картасын түзүү жана үлгүлөрдү алуу

Геолог жер бетине чыккан тоо тектеринен бардык геологиялык маалыматтарды изилдейт жана тоо тектеринин ар кандай түрлөрү менен структураларынын ортосундагы чек араларды издейт, жарака сызыктарын жана тоо деформациясынын далилин издейт. Геолог рудалык минералдарды, тоо тек аркылуу өткөн металлга бай суюктуктардын далилин издейт, минералдаштырылган тамырларды жана алардын таралышынын байкоолорун жазат.

Тоо-кен компаниялары бургулоо иштеринин максатын жана артыкчылыктарын аныктоого тийиш, ошондуктан алар бул маалыматтарды тоо тектеринин жана пайдалуу кендердин үлгүлөрүн алуу ылайыктуу болгон конкреттүү аймактарды аныктоо үчүн колдонушат. Жогорку резолюциядагы геологиялык карта түзүү ошондой эле потенциалдуу кендерди аныктоого жардам бере турган болжолдуу минералдашуу аймактарын белгилейт.

Геофизикалык өлчөөлөр

Бул үчүн магниттик, радиометрикалык, электромагниттик жана гравитациялык изилдөөлөр пайдалуу кендердин бар экендигин көрсөтүүчү мүнөздөмөлөрдү аныктоо үчүн колдонулат.

Геофизикалык чалгындоо физикалык касиеттерин өлчөө жолу менен минералдашуу түрүн аныктоо үчүн колдонулат. Ал аймактын жер астынын түзүлүшүн картага түшүрүү, терең структураларды, тоо тектердин мейкиндикте бөлүштүрүлүшүн түшүнүү жана жаракалар, бүктөлүүлөр жана интрузивдик тектер сыяктуу структураларды аныктоо үчүн колдонулат.

Геохимиялык анализ

Үлгүдөгү металлдык же металл эмес заттардын үлүшүн аныктоочу химиялык анализ проба деп аталат. Геологиялык материалдардын кеңири спектрин химиялык анализден өткөрүүгө болот, анын ичинде суу, өсүмдүктөр, топурак, чөкмө жана тоо тектери.

Таш жана топурак үлгүлөрү талкаланат, майдаланат, эритилет же кислотада сиңирилет, андан кийин бир нече ар кандай аналитикалык ыкмаларды жана аспаптарды колдонуу менен анализденет.

Жер астында көмүлгөн руда кенинин бар экендигин көрсөтүүчү металлдардын издеринин же башка элементтердин болушун көрсөтүүчү жер кыртышынын, тоо тектеринин, суулардын, өсүмдүктөрдүн жана буулардын геохимиялык анализ жүргүзүлөт. Геохимиялык методдор көптөгөн пайдалуу кендерди ачууда негизги ролду ойногон жана алар чалгындоонун стандарттуу ыкмасы болуп калууда.

Аба же жердеги геофизикалык изилдөөлөр

Жер же аба ыкмаларын колдонуу менен геофизикалык компаниялар потенциалдуу пайдалуу кендерди көрсөтүүчү чагылдырууларды аныктоо үчүн магниттик, радиометрикалык жана электромагниттик изилдөөлөрдү жүргүзүшөт.

Абадагы геофизикалык изилдөөлөр пайдалуу кендерди чалгындоодо ачык тектердин, геологиялык түзүлүштөрдүн, жер астындагы өткөргүчтөрдүн, палеоканалдардын, пайдалуу кендердин жана туздуулуктун картасын түзүү үчүн колдонулат. Пайдалуу кендерди чалгындоо үчүн колдонулган бир нече аба геофизикалык ыкмалары бар, анын ичинде аэромагниттик, радиометрикалык жана VTEM. Санарип рельеф модели (СРМ) көпчүлүк абадагы геофизикалык изилдөөлөргө кошумча катары колдонулат. Гравитациялык изилдөөлөр абадан да, жерден да жүргүзүлүшү мүмкүн.

Жер үстүндөгү геофизикалык изилдөөлөр тоо-кен казуучу компаниялар региондук масштабда потенциалдуу кендерди аныктагандан кийин жүргүзүлөт жана кыртыштын бетинен, скважиналар, казуулар аркылуу же булактарды жана детекторлорду жайгаштыруу менен бирге жүргүзүлөт.

Бургулоо

Пайдалуу кендерди чалгындоо майдаланган тоо тектерин жана негизги үлгүлөрүн алуу үчүн белгилүү рудалык кендердин жана потенциалдуу участоктордун мазмунун изилдөө үчүн бургулоону камтыйт.

Бургулоо бургулоо программасын иштеп чыгууга алып келген геологиялык, геофизикалык жана геохимиялык изилдөөлөрдүн негизинде потенциалдуу кендери бар максаттуу аймактарда колдонулат. Максаты - тоо тектеринин түрлөрү, минералдык курамы, тоо түзүмү жана жер бетине жакын жана тереңдиктеги тоо тек катмарларынын ортосундагы байланыштар жөнүндө толук маалымат алуу.

Рудалык тулкудан алынган үлгүлөр лабораторияга жеткирилет, анда геологдор өзөктү химиялык анализ аркылуу талдап, тоо тектин петрологиялык, структуралык жана минералогиялык изилдөөлөрүн жүргүзө алышат.

Проба тандоо

Чалгындоо максаты кенди табуу болуп саналат, ал эми бургулоо жана үлгүлөрдү алуу анын санына жана сортуна баа берүү үчүн маалымат берет.

Руданын курамын баалоо рудадагы скважиналардан алынган үлгүлөрдү анализдөөнүн негизинде түзүлөт. Баалоонун тактыгы, өзгөчө жогорку маанилердеги четтөөлөрдү иштетүүдө, үлгүлөрдү алууда көрүлгөн кылдаттыкка жана үлгүлөр ортосундагы талап кылынган аралыкты аныктоодо колдонулган баалоого, анализдин тактыгына жана айрым руда блокторундагы орточо сыйымдоосун аныктоо үчүн айкалыштырып колдонулганда жеке анализдердин туура салмагына жараша болот.

Рудалык тулкулардын моделдери

Чалгындоо фазасынын аягында кенчилер геологиялык руданын 2D же 3D моделдерин колдонуу менен табылган кендердин потенциалдуу өлчөмдөрүнүн алдын ала эскизин жасай алышат. Руда массасынын модели бардык ресурстарды баалоо үчүн геологиялык негиз болуп кызмат кылат жана учурдагы скважина маалыматтарын, жер үстүндөгү же жер астындагы үлгүлөрдү жана учурдагы геологиялык чечмелөө менен карталарды жана пландарды талдоо менен башталат.

Социалдык-экономикалык факторлор 

Компаниялар ошондой эле жаңы кендин болушу аймакка жана анын айланасындагы жамааттарга тийгизе турган социалдык-экономикалык таасирин эске алышы керек.

Тоо-кен иштери, анын ичинде издөө, чалгындоо, куруу, эксплуатациялоо, тейлөө, кеңейтүү, жоюу, эксплуатациядан чыгаруу жана кенди конверсиялоо социалдык жана экологиялык системаларга ар кандай оң жана терс таасир тийгизиши мүмкүн. Тоо-кен компаниялары тоо-кен казып алуу долбоорлоруна экологиялык жана социалдык таасирди баалоону камтышы керек.

Бул баалоо тоо-кен казып алуу долбоорунун потенциалдуу экологиялык жана социалдык таасирин аныктоо, талдоо жана баалоо процесси, ошондой эле тоо-кен өндүрүшүнүн бүткүл циклинде тиешелүү ишке ашыруу жана башкаруу пландарын иштеп чыгуу болуп саналат.

 

        2. Өндүрүү баскычы

 Даярдоо иштерине төмөндөгүлөр кирет

Өндүрүү тилкесин долбоорлоо жана пландаштыруу

Компаниялар кайсынысы эң көп критерийлерге жооп берерин баалоо үчүн ар кандай өзгөрүүчү (убакыт, казылып алынган руданын көлөмү) камтыган бир нече пландарды түзүшөт.

Пландаштыруу критерийлери жана уруксат берүү маселелери:

Коопсуздук

Кенди долбоорлоодо кенди чалгындоодон баштап, кен байлыктарын өндүрүүгө чейин коопсуздуктун жана эксплуатациялык тобокелчиликтердин маанилүүлүгүн эске алуу зарыл. Өндүрүү планы кенчилерге мүмкүн болушунча коопсуз иштөөгө мүмкүндүк бериши керек.

Жумушчулардын, подрядчылардын жана жергиликтүү коомчулуктун коопсуздугу жана бакубаттуулугу жооптуу тоо-кен компаниялары үчүн чоң камкордук болуп саналат, ошондуктан кенди иштетүү планы жумушчулардын, подрядчылардын жана жергиликтүү коомчулук жыргалчылыгына түздөн-түз таасирин тийгизе турган кенди иштетүүнүн бардык аспектилерин камтыйт.

Айлана-чөйрөгө тийгизген таасири

Тоо-кен жумуштарынын планы айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин азайтуу стратегияларын колдонуу менен, айлана-чөйрөгө келтирилген зыянды азайта тургандай түзүлүшү керек. Айлана-чөйрөгө таасири азыраак кен өндүрүү ыкмалары кен өндүрүү участкасында таасирди азайтат. Калдыктар, тоо тектери жана саркынды суулар сыяктуу тоо-кен өндүрүшүнүн калдыктары өз жеринде же андан тышкары кайра колдонулушу мүмкүн.

Көмүртек чыгарууну азайтуучу электр кыймылдаткычтары сыяктуу жашыл жабдуулар жана узакка чыдамдуу жабдуулар убакыттын өтүшү менен калдыктарды азайтат.

Көптөгөн мурдагы кен участоктору кендин иштөө мөөнөтү аяктагандан кийин жер ээлери тарабынан жараксыз бойдон калууда. Тоо-кен компаниялары жерди кайра түшүмдүү кылуу жана жердин табигый кайра жаралуу процессин тездетүү үчүн жердин үстүнкү катмарын толуктоо жана токойду калыбына келтирүү схемалары сыяктуу жерлерди калыбына келтирүү ыкмаларын колдоно алышат.

Мыйзамсыз кен казуу өнөр жай үчүн негизги көйгөй болуп саналат, ошондуктан мыйзамсыз же жөнгө салынбаган кен казып алуу иштерин алдын алуу экологиялык стандарттардын сакталышын жана жоопкерчиликтүү болушун камсыздоого жардам берет.

Экономикалык ишке жөндөмдүүлүк

Тилкени пландаштыруу кен табылган учурдан тартып башталат жана курулуш башталганга чейин уланат. Ар бир долбоордун техникалык мүмкүндүгү жана экономикалык максатка ылайыктуулугу талааны пландаштыруу этаптарында аныкталат, ар бир этапта толугураак инженердик маалымат талап кылынат .

Алдын ала экономикалык баа берүү (АЭБ) тоо-кен казып алуу долбоорунун алгачкы деңгээлиндеги изилдөө жана алдын ала баалоосу болуп саналат. АЭБ кийинки чалгындоо жана инженердик изилдөөлөрдүн максатка ылайыктуулугун аныктоо үчүн пайдалуу. Бирок, бул экономикалык чечимдерди кабыл алуу же запастык отчеттуулук үчүн ылайыктуу эмес.

Алдын ала техникалык-экономикалык негиздеме (АТЭН) тоо-кен казып алуу долбоорунун техникалык жана экономикалык жарамдуулугун баалоо үчүн инженердик жараяндын орто баскычы болуп саналат. Алдын ала техникалык-экономикалык негиздеме долбоорду иштеп чыгуу үчүн маанилүү кадам болуп саналат, анткени ал жердеги ресурстарды отчеттук запастарга айландыруу үчүн минималдуу өбөлгө болуп саналат.

Техникалык-экономикалык негиздеме (ТЭН) тоо-кен казып алуу долбоорун баалоо үчүн инженердик процесстин кийинки жана эң деталдуу кадамы болуп саналат жана иштеп чыгуунун комплекстүү техникалык-экономикалык негиздемеси болуп саналат.

Ошондой эле соңку техникалык-экономикалык негиздеме (СТЭН) катары дагы белгилүү Банктык техникалык-экономикалык негиздеме (БТЭН), каржы портреттин акыркы бөлүгү болуп саналат. Бул изилдөөнүн натыйжалары кенди иштетүүнү улантуу боюнча акыркы чечимди кабыл алуу үчүн негиз болуп саналат. Эгерде компания мындай изилдөөлөрсүз каржылоону алса, бул адаттан тыш көрүнүш.

Корпоративдик социалдык жоопкерчилик

Социалдык жоопкерчилик тоо-кен өндүрүү дүйнөсүндө абдан маанилүү жана компаниялар корпоративдик социалдык жоопкерчилик (КСЖ) аракеттерин күчөтүү жана айланасындагы коомго кайтарым берүүнүн жолдорун табуу үчүн пайдалуу деп эсептешет.

Кен ишканаларында көбүнчө жергиликтүү калктын олуттуу бөлүгү иштейт жана кээ бир компаниялар бул процесске жергиликтүү жеткирүүчүлөрдү каржылоо аркылуу катышат, бул жергиликтүү сооданын өнүгүшүнө жана жергиликтүү экономиканын өсүшүнө өбөлгө түзөт. Алар ошондой эле электр энергиясын бөлүштүрүү, жолдор, тазалоо жана суу бөлүштүрүү тармактарындагы жалпы инфраструктураны каржылайт.

Башка компаниялар климаттын өзгөрүшү боюнча программаларды, экологиялык жана жапайы жаратылыш долбоорлорун колдоо, жергиликтүү жана аймактык программаларга салым кошуу, анын ичинде билим берүү жана спорттук иш-чараларга, жергиликтүү медициналык мекемелерге демөөрчүлүк кылуу, жергиликтүү балдар программаларын жана искусство фестивалдарын каржылоо аркылуу жергиликтүү жамааттардын турмушуна катышат.

Компаниялар мүмкүн болушунча жергиликтүү жумушчу күчүн жана адистерди жалдап, жашоонун сапатына эң чоң таасирин тийгизе турган билим берүүнү, саламаттыкты сактоону жана инфраструктураны жакшыртууга басым жасашат.

План бекитилгенден кийин өндүрүштү ишке киргизүүгө даярдык көрүүгө болот. Бул процесстин эң узак этабы, ал аянттын көлөмүнө жараша кен өндүрүшкө даяр болгонго чейин 10 жылдан 20 жылга чейин созулушу мүмкүн. Мындай

Даярдоо жумуштары төмөндөгү курулуш иштерин камтыйт

Жол куруу

Кенге жетүү үчүн жолдорду, темир жолдорду, аба жолдорун же портторду куруу жана суу, канализация жана электр энергиясы сыяктуу кызматтар башка өндүрүштөрдү түзүү үчүн талап кылынган иштерге окшош, бирок курулуш кошумча материалдык-техникалык көйгөйлөрү бар алыскы аймактарда жүргүзүлүшүнүн мүмкүнчүлүгү өзгөчөлөнүп турат.

Тоолуу жолдор тоо-кен инфраструктурасынын маанилүү компоненти болуп саналат жана бул жолдордун эксплуатациялык көрсөткүчтөрү жумуштун натыйжалуулугуна, чыгымдарга жана коопсуздукка түздөн-түз таасирин тийгизет. Кендин чыгашаларынын олуттуу бөлүгү материалдарды ташуу менен байланышкан жана жакшы долбоорлонгон жана жакшы башкарылган жолдор циклдин кыскартылышына, күйүүчү майдын сарпталышына, дөңгөлөктөрдүн наркына жана тоннага болгон жалпы чыгымдарга түздөн түз салым кылат жана эң негизгиси, транспорт системасынын коопсуздугун камсыздайт.

Кайра иштетуучу ишканалар

Өндүрүштү даярдоо ачык жана жер астындагы кен өндүрүү үчүн ар түрдүү жана ар кандай тажрыйбаны жана жабдууларды талап кылат. Порфир кендери көбүнчө чоң, көбү жер бетине жакын жана ири тоо-кен жабдууларын колдонуу менен ачык карьер катары казылып алынат; бирок тереңдикте алардын айрымдары чоң жер астындагы блок-өтөөчү шахталарга айландыруу үчүн ылайыктуу мүнөздөмөлөргө ээ болушу мүмкүн. Тарамыш тибиндеги кендер көбүнчө кууш, тереңге кете алат жана кичинекей жабдууларды колдонуу менен жер астынан казылып алынат.

Шахтадан пайдалуу кен өндүрүлгөндөн кийин, ал кайра иштетилет жана кайра иштетүү операциясы кандай материал алынганына жараша болот. Майдалоо жана кайра иштетүү комплекси техникалык-экономикалык негиздемеде аныкталган сыноолордун, технологиялык схеманын жана долбоордун негизинде курулат. Руданы кайра иштетүү минералогиясын изилдөө жана талкалоо, майдалоо жана металлды алып чыгуу жана ошондой эле калдыктарды тазалоо/кетирүү үчүн металлургиялык сыноолордон башталат.

Курчап турган чөйрөнү башкаруу системалары

Экологиялык аспектилер техникалык-экономикалык негиздемеге камтылат, алар учурдагы экологиялык чөйрөнү жана шахтанын курулушунун узак мөөнөттүү таасирин аныктайт. Техникалык-экономикалык негиздемеде ошондой эле казыла турган бардык рудалардын жана калдыктардын саны жана сапаты, ошондой эле калдыктар, кислота жана башка зыяндуу кошулмалардын пайда болуш потенциалы, ошондой эле бул көйгөйлөр кенди иштетүү учурунда жана кен жабылгандан кийин кандай чечилери аныкталат.

Техникалык-экономикалык негиздемеде ошондой эле эксплуатация учурунда колдонула турган суунун көлөмү жана саны жана ал узак мөөнөттүү тазалоону талап кылабы же жокпу деген суроолор камтылган. Кээ бир өлкөлөрдө кен иштетүүгө керектүү уруксаттарды алуу үчүн пландарды берүү үчүн негиз катары техникалык-экономикалык негиздеме талап кылынат.

Айлана-чөйрөнү башкаруу системасы (АБС) жалпы башкаруу системанын бир бөлүгү болуп саналат жана уюштуруу жол-жоболорун, экологиялык милдеттенмелерди жана процесстерди камтыйт жана тоо-кен компаниясына экологиялык эрежелерди сактоого, техникалык жана экономикалык пайдаларды аныктоого, ошондой эле корпоративдик экологиялык саясатты кабыл алууну жана сактоону камсыз кылууга жардам берет.

Экономикалык жана технологиялык ийкемдүүлүккө ээ болгон тоо-кен компаниялары комплекстүү АБСти иштеп жаткан жерлеринде ишке ашырууда, бирок бул үчүн өкмөттөрдүн, эл аралык экологиялык уюмдардын, билим берүү мекемелеринин жана компаниялардын өздөрүнүн катышуусу талап кылынат.

Жумушчулар учун турак-жай

Тилкелерди пландаштыруу жумушчулардын жашоо сапатына гана эмес, ошондой эле учурдагы жергиликтүү жамааттар менен мамилелерге таасир этүүчү жумушчу күчүн жайгаштыруу боюнча чечимдерди камтыйт. Жумушчулардын турак жайлары, адатта, кендин жайгашкан жерине жана анын алыстыгына жараша жамааттык негизде (же атайын курулган компаниянын лагерлеринде же жергиликтүү жамааттардын ичинде) же жумушчулар лагерлеринде (келди-кетти принцибинде) болот.

Кызматкерлердин өзүн-өзү ишке ашыруусу, моралдык духу жана мотивациясы турак-жайдын сапатына жараша болот. Бул өндүрүмдүүлүккө жана коопсуздукка гана эмес, ошондой эле, өзгөчө кадрлар боюнча олуттуу кризис шартында кызматкерлерди жалдоо жана кармап калууга байланыштуу. Эгерде болжолдонгон кендин жанында калктуу конуштар бар болсо, анда жайгаштыруу стратегиясы мындай конуштардын туруктуу өнүгүү потенциалына таасирин тийгизиши мүмкүн.

Тилкелер алыскы аймактарда жайгашканда жана/же олуттуу экономикалык, социалдык жана саясий кыйынчылыктарга дуушар болгондо, жумушчуларды жайгаштыруу чечимдери татаалыраак болот. Кен өндүрүү компаниясы жергиликтүү пландаштыруу көйгөйлөрүнүн татаалдыгын түшүнүшү керек жана экологиялык, социалдык, экономикалык жана саясий кесепеттерин сунушталган жайгаштыруу стратегиясы менен бирге карап чыгышы керек.

Башка объектилер

- техникалык тейлөө объектилери - токтоп калууларды кыскартуу жана өндүрүштүк кубаттуулуктарды жана коопсуздук максаттарын аткарууну камсыз кылуу максатында тоо-кен жабдууларын тейлөө жана оңдоочу жай.

- Башкармалык кеңселер, цехтер, кампалар, май куюучу станциялар жана энергетикалык объекттер. Кээ бир учурларда, башкаруу мунарасы да процесстин операцияларын толук карап туруу үчүн курулушу мүмкүн.

- Шахта кызматкерлери үчүн транспорт - шахтерлор, подрядчылар жана жетекчилер бир чоң аянтка таралган иш участокторунун ортосунда катташ керек.

Иштеп чыгуу/өндүрүү

Кен өндүрүүнүн эки жалпы ыкмасы бар

Ачык жол менен кен өндүрүү

Ачык жол менен казып алуу – пайдалуу кен чыккан жердин үстүндөгү топуракты жана тоо тектерди алып салуучу кен казып алуунун кеңири категориясы. Дүйнөлүк жылдык минералдык өндүрүштүн үчтөн экисинен ашыгы ачык жол менен казылып алынаары болжолдонууда.

Ачык жол менен казып алууну кен казуучу компаниялар артык көрүшөт, анткени көбүнчө жер астындагы пайдалуу кендерге жетүү үчүн жердин бетин алып салуу жер астындагы минералдык ресурстарга жетүү үчүн туннелдерди жана шахталарды казууга караганда үнөмдүү.

Жер астында кен өндүрүү

Жер астындагы кен өндүрүү, аларды алуу үчүн жерди казуу аркылуу, жердеги рудаларга жана баалуу пайдалуу кендерге жетүү үчүн колдонулат.

Жоюу / рекультивация

Компанияга кенди курууга уруксаат берүүдөн мурун, алгач ал кенди коопсуз жана структуралык түрдө жабууга каражаты жана пландары бар экенин далилдеши керек.

Тоо-кен иштериндеги акыркы кадам - ​​бул жоюу жана рекультивация. Тоо-кен компаниялары курулуш башталганга чейин кенди жабуунун планын карап чыгышы керек, анткени өкмөттөр уруксат берүүгө даяр болгонго чейин операторлор кенди жабуу үчүн планы жана керектүү каражаты бар экенине кепилдик алышы керек.

Деталдуу экологиялык изилдөөлөр тилкенин аймагы кантип жабылары жана калыбына келтирилери боюнча тилкени жабуу планынын маанилүү бөлүгүн түзөт. Комплекстүү тилкени калыбына келтирүү программасы ошондой эле төмөнкүлөрдү камтыйт:

 • Калктын саламаттыгын жана коопсуздугун камсыз кылуу
 • Таштандыларды жана коркунучтуу материалдарды ташып чыгуу
 • Жаңы рельефтин формаларын жана өсүмдүктөрдү түзүү
 • Айлана-чөйрөгө тийгизген таасирин азайтуу
 • Суунун сапатын сактоо
 • Эрозиядан коргоо үчүн жерди турукташтыруу

Кенди жабуу пландары операциянын мүнөзүнө жараша ар кандай даражада тилкени кайра иштетүүгө багытталышы мүмкүн:

 1. Тазалоо
 2. Рекультивация
 3. Калыбына келтирүү
 4. Реабилитация

Тилкени жабуу процесси:

   1. Өндүрүштүн жабылышы:

Өндүрүш токтоп, жумушчулар кыскартылат. Квалификациялуу жумушчулардын айрымдары тилкенин толук жабылышына чейин калтырылат. Кээде башка адисттикке окуу же пенсияга эрте чыгуу мүмкүнчүлүгү ыйгарылат.

   2.Эксплуатациядан чыгаруу

Кен кайра иштетүүчү жана башка жабдууларды жана сактоо же сатуу үчүн тазаланган башка жабдууларды демонтаждоочу жумушчулар же подрядчылар тарабынан эксплуатациядан чыгарылат. Имараттар башка максатка ылайыкташтырылат же бузулат, кампа материалдары кайтарылып берилет жана таштандылар чыгарылат.

   3. Калыбына келтирүү / рекультивация:

Бардык рельефтин формаларынын жана курулуштарынын туруктуулугун, ошондой эле суу агымдарында суунун алгылыктуу сапатын камсыз кылуу үчүн жер жана суу агымдары тийиштүү деңгээлде рекультивацияланат. Коркунучтуу материалдар алынып салынат жана жер мурунку абалына кайтарылып, үстүнкү катмарын кошуу жана жергиликтүү чөптөрдү, бак-дарактарды же жер каптоочу өсүмдүктөрдү отургузуу менен калыбына келтирилет.

   4. Жабылгандан кийинки иш-чаралар:

Жабылгандан кийинки рекультивация программасына баа берүү жана зарыл болгон кийинки аракеттерди аныктоо маанилүү. Тилке жабылгандан кийин узак мөөнөттүү кам көрүү жана техникалык тейлөө талап кылынышы мүмкүн, мисалы, саркынды сууларды үзгүлтүксүз тазалоо, калдыктарды сактоочу жайларды мезгил-мезгили менен мониторингдөө жана техникалык тейлөө, ошондой эле белгиленген саздак жерлер сыяктуу пайдалануудагы ар кандай рекультивация технологияларына мониторинг жүргүзүү.

Кен жабылгандан кийин эмне болот?

Кен жабылгандан кийин жерди пайдалануу кендин иштөөсүн пландаштырууда маанилүү маселе болуп саналат жана кендин тилкелерин кантип башка максатка ылайыкташтырууга боло турган адаттан тыш мисалдар көп.

Жер казынасын пайдалануунун жашоо айлампасы презентациясыБул макаланы бөлүшүүдөн тартынбаңыз:


Тизмеге кайтууКоррупция жөнүндө цитаталар

Transparency International уюму маалымат булактары менен иштөөдө Кыргызстан адам жашоосунун жеке чөйрөсүнө кийлигишпөө боюнча конституциялык принцибин так сактайт жана Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 20-беренесине баш ийет. Сайтта берилген бардык маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттарындагы ачык булактардан алынган.