Коррупцияга каршы журнал
Башкы бет » Кен казуу тармагы » Материалдар » Жер казынасын пайдалануучулардан жергиликтүү жамааттар алган кирешелер жана пайдалар

Жер казынасын пайдалануучулардан жергиликтүү жамааттар алган кирешелер жана пайдалар

4 Июль 2022

Кыргыз Республикасындагы кен казып алуу тармактарын өнүктүрүү мамлекеттик кирешелерди алып келет, анын бир бөлүгү жергиликтүү бийлик органдары жана коомчулуктар арасында бөлүштүрүлөт. Бул төлөмдөр кен иштетүүгө лицензиясы бар компаниялар тарабынан төлөнүүчү түз төлөмдөрдөн (акчалай же натуралай) жана борбордук өкмөт тарабынан которулган кирешелерди бөлүштүрүүдөн турат.

 

Лицензия алгандардын тике төлөмдөрүнө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына салык төлөмдөрү, региондук өнүктүрүү фонддоруна төлөмдөр жана жергиликтүү жамааттарга пайда алып келген жөлөкпул пакеттерине башка чегерүүлөр кирет. Бул төлөмдөр жамааттык түрдө жергиликтүү бюджеттердин олуттуу бөлүгүн түзүп, коомчулуктун өнүгүшүнө салым кошкону менен, төлөмдөр жана трансферттер жөнүндө толук маалымат жок, ал эми каражаттар кайда жана кантип сакталып жатканы жөнүндө маалыматтар аз.

 

Тилекке каршы, жергиликтүү төлөмдөр жана которуулар боюнча маалымат толугу менен ачыкталган эмес, бул КТАДдын мурунку валидацияларында да белгиленген, бул негиздүү талкууга жана талдоо жүргүзүүгө тоскоолдук кылат.

 

Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жер казынасын пайдалануучу ишканалар республикалык жана жергиликтүү бюджеттерге бир катар салыктарды жана салыктык эмес кирешелерди төлөшөт, алар түздөн-түз жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына түшүшөт же республикалык деңгээлден жергиликтүү деңгээлге бөлүнөт.

 

Салыктык жана салыктык эмес кирешелердин төмөнкүдөй түрлөрү бар:

 

 1. Жергиликтүү киреше:
 • Мүлк салыгы,
 • Салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодексте башкача каралбаса, жер казынасын пайдалануу укугуна лицензиянын колдонулушун токтото туруу үчүн жыйым.
 1. Улуттук киреше:
 • Мамлекеттик салык кызматы тескеген мамлекеттик салыктар:
 • салык агенти төлөгөн киреше салыгы;
  • киреше салыгы;
  • кошумча наркка салык;
  • акциздер;
  • жер казынасын пайдалануу салыктары:
   • бонустар;
   • роялти.
  • сатуудан салык.
 • Мамлекеттик бажы кызматы тескеген мамлекеттик салыктар:
  • Импорттук бажы алымы;
  • Товарларды чыгарууга байланышкан аракеттер үчүн бажы жыйымы;
  • Кыргыз Республикасынын аймагына импорттолуучу товарларга акциз салыгы;
  • Кыргыз Республикасынын аймагына ташылып келинген товарларга кошумча нарк салыгы.
 • Жалпы мамлекеттик сектордун салыктык эмес кирешелери:
  • лицензиялык аянттын же анын айыл аймагынын, шаардын чек арасына кирбеген бөлүгүнөн жер казынасын пайдалануу укугуна лицензиянын колдонулушун токтото туруу үчүн жыйым;
  • жер казынасын пайдалануу укугуна конкурска жана (же) аукционго катышуу үчүн төлөм.
 1. Олуттуу төлөмдөр (Салыктык эмес кирешелер жөнүндө кодекс, 153-статьянын 7 жана 25-пунктчалары)

Жер казынасын пайдалануучу ишканалардан төлөмдөрдүн көбү чогултулуп, республикалык деңгээлде кала берет жана жергиликтүү бюджеттерге пландуу түрдө төмөнкүдөй салыктык жана салыктык эмес төлөмдөр гана аздыр-көптүр түшүп турат:

 

 

 

Салыктардын жана кирешелердин ар бир түрү боюнча иш жүзүндөгү түшүүлөр жөнүндө маалымат жыл сайын Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин расмий сайтында, бирок жалпыланган түрдө жарыяланат.

 

Ар бир жер казынасын пайдалануучу компаниянын төлөмдөрү жана ар бир жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын кирешелери жөнүндө маалыматты деталдуу ачып берүү Ачык бюджет порталында (https://budget.okmot.kg/ru) берилет. Ал аркылуу сиз реалдуу убакыт режиминде салыктык жана салыктык эмес төлөмдөр боюнча маалыматтарды көрүп жана чогулта аласыз:

 • ар бир лицензия ээси үчүн;
 • төлөмдөрдүн түрлөрү боюнча.

 

Бардык деңгээлдердеги бюджеттерге түшүүчү жогоруда көрсөтүлгөн төлөмдөр боюнча маалымат Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин Ачык бюджет порталында (https://budget.okmot.kg/ru) ачыкталган. Бул маалыматтар реалдуу убакыт режиминде ар бир компания жана ар бир ЖӨБ үчүн өзүнчө жеткиликтүү.

 

Бюджеттик кодекстин 125-беренесине ылайык, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өздөрүнүн расмий сайттарына ай сайын бюджеттин аткарылышы боюнча отчетторду, анын ичинде салыктык жана салыктык эмес төлөмдөр боюнча маалыматтарды жайгаштырууга милдеттүү. Бирок көпчүлүк ЖӨБ органдарынын веб-сайттары жок, бар болгон күндө да алардын бюджети тууралуу маалымат ал жакта ачыкка чыкпайт же эскирип калган.

 

Борбордук бийлик тарабынан жер казынасын пайдалануу укугуна лицензиянын ээлеринен алынган, региондук өнүктүрүү фонддоруна бөлүштүрүү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына же коомчулуктарга ар кандай башка трансферттер үчүн арналган кирешелер.

 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана/же жергиликтүү жамааттар жогоруда көрсөтүлгөн кирешелерден тышкары Региондорду өнүктүрүү фонддору (РДФ) жана Социалдык пакет аркылуу жер казынасын пайдалануучулардан киреше ала алышат.

 

Региондорду өнүктүрүү фонддорунун ишинин тартиби Региондорду өнүктүрүү фонддору жөнүндө типтүү жобо менен аныкталат.

 

РДФнын каражаттары инфраструктуралык объектилерди курууга жана оңдоого, инвестициялык долбоорлорду иштеп чыгууга, кредиттик мекемелерди финансылык ресурстар менен камсыздоого, аймактарда жаңы ишканаларды ачууга ж.б.

 

Каражаттарды бөлүштүрүү төмөнкүдөй аныкталат:

 

социалдык долбоорлор үчүн - 20%га чейин;

региондун социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө көмөктөшүүчү бюджетти түзүүчү экономикалык долбоорлор үчүн - 50%га чейин;

чарба жүргүзүүчү субъекттерди жеңилдетилген кредиттөө үчүн - 30%га чейин.

Кыргыз Республикасында жер казынасын пайдалануучулардын дискрециялык социалдык чыгашалары катары Социалдык пакет түрүндөгү төлөмдөр гана каралган.

 

Социалдык пакет келишим түрүндө түзүлөт, ал жер казынасынын объекти жайгашкан аймакты социалдык-экономикалык өнүктүрүү программасынын негизинде иштелип чыгат. Келишим жер казынасын пайдалануучу менен тиешелүү административдик-аймактык бирдиктин аткаруу органынын ортосунда түзүлөт.

 

Социалдык пакетти түзүү милдети пайдалуу кендерди чалгындоо жана иштетүү стадиясында турган мамлекеттик маанидеги жер казынасынын объекттерине гана тиешелүү. Ошону менен бирге социалдык пакетке жергиликтүү коомчулуктун социалдык-турмуштук шарттарына (окутуу, жергиликтүү калкты иш менен камсыз кылуу, инфраструктуралык курулуш жана башка шарттар) инвестициялоо программасы кирет, анын аймагында атаандаштыкка жөндөмдүү объекттер жайгашкан.

 

Социалдык пакет жер казынасын пайдалануу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга техникалык долбоорду түзүү стадиясында берилет.

Социалдык пакеттин аткарылышы жөнүндө отчет жылдык отчеттуулуктун этабында берилет. Анда төмөнкүдөй минималдуу маалыматтар камтылууга тийиш: аны ишке ашыруунун этаптары жана мөөнөттөрү, натыйжалары жана өткөн календардык жылдын ичинде жасалган чыгашалар.

Социалдык пакет жана жылдык отчеттор алар алынган күндөн тартып 10 күндүн ичинде жер казынасын пайдалануу чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын веб-сайтында жарыяланууга тийиш.

Ал эми “Жер казынасы жөнүндө” мыйзамда да, бир дагы жободо социалдык пакетти түзүү талаптары деталдаштырылган эмес. Бул, бир жагынан, жергиликтүү жамааттар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары компаниялар үчүн аткарылбай турган талаптарды коюуда белгилүү бир эркиндикке ээ болушу мүмкүн, ал эми экинчи жагынан, жергиликтүү жамааттар алар алгандан азыраак пайда ала алышат - жарым-жартылай - билимдин жетишсиздиги үчүн (анын ичинде сүйлөшүүлөрдү жана эл аралык практиканы)”.

Презентация Жер казынасын пайдалануучулардан жергиликтүү жамааттар алган кирешелер жана пайдалар

Брошюра Жер казынасын пайдалануучулардан жергиликтүү жамааттар алган кирешелер жана пайдалар

Видео нускама: Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттик маалыматын кантип издөө керекБул макаланы бөлүшүүдөн тартынбаңыз:


Тизмеге кайтууКоррупция жөнүндө цитаталар

Transparency International уюму маалымат булактары менен иштөөдө Кыргызстан адам жашоосунун жеке чөйрөсүнө кийлигишпөө боюнча конституциялык принцибин так сактайт жана Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 20-беренесине баш ийет. Сайтта берилген бардык маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттарындагы ачык булактардан алынган.