Коррупцияга каршы журнал
Башкы бет » Кен казуу тармагы » Материалдар » Жер казынасын пайдалануу укугун берүү процессинде жергиликтүү жамааттардын ролу

Жер казынасын пайдалануу укугун берүү процессинде жергиликтүү жамааттардын ролу

4 Июль 2022

Жергиликтүү жамаат – бул бир аймакта жашаган жана жамааттык кызыкчылыктарды коргоо, актуалдуу маселелерди бардык тургундардын кызыкчылыгында чечүү жана аймакты өнүктүрүү үчүн өзүн өзү уюштурууга жөндөмдүү коомдук активдүү жарандардын тобу. Бул Нускама жергиликтүү коомчулуктун жер казынасын пайдалануу укугунун процессине катышуусу үчүн мыйзамдык ченемдерди карайт.

 

Жер казынасын пайдалануу укугун берүү процессине жергиликтүү жамааттар кантип тартылышы мүмкүн

 

Кыргыз Республикасында курчап турган чөйрөгө таасирин баалоо жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө ЖОБО бар, ал жергиликтүү жамааттарга жана активисттерге айлана-чөйрөгө таасирди баалоо боюнча консультацияларга жана талкууларга катышууга мүмкүндүк берет.

Курчап турган чөйрөгө таасирин баалоо жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобонун 3-беренесинде айтылат

 • АТББ процессинин бардык катышуучуларына болжолдонгон иш-аракет жана болжолдонгон иш-аракет жайгашкан жердеги айлана-чөйрөнүн абалы жөнүндө толук жана ишенимдүү маалыматты өз убагында алуу мүмкүнчүлүгүн камсыздайт”;
 • кызыкдар коомчулуктун айлана-чөйрөгө тийгизген таасири жөнүндө билдирүүгө жана/же АТББ документтерине жетүүнү камсыз кылат.
 • жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жардамы менен коомчулук менен консультацияларды өткөрөт;

Коомчулук төмөндөгүлөрдү кыла алат:

 • АТББнын алкагында аны ишке ашыруунун бардык этаптарында, анын ичинде трансчегаралык АТББ процедурасында жүргүзүлүүчү консультацияларга катышуу;
 • АТББ процедурасын жүргүзүү зарыл болгон учурларда айлана-чөйрөгө жана калктын ден соолугуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн болгон иш-чараларга карата ар кандай сунуштар жөнүндө маалымат алуу.

Коомдук консультациялар төмөнкү максаттарда жүргүзүлөт:

 • айлана-чөйрөнү коргоо маселелери боюнча коомчулукка маалымат берүү;
 • коомчулуктун экологиялык жактан маанилүү чечимдерди талкуулоого жана кабыл алууга катышуу укуктарын ишке ашыруу;
 • пландаштырылган иш-чараларды ишке ашырууга байланыштуу таасирди баалоо жана чечимдерди кабыл алуу процессинде экологиялык маселелер боюнча коомчулуктун сын-пикирлерин жана сунуштарын эске алуу;

 

Коомдук консультациялар төмөнкүлөр аркылуу жүзөгө ашырылат:

 

 • Коомчулукту АТББнын документтери жана айтылган сын-пикирлердин жана сунуштардын документтери менен тааныштыруу;
 • эгерде коомчулук кызыкдар болсо, АТББнын документтерин талкуулоо үчүн жыйын өткөрүү.

 

Коомдук талкууларды өткөрүү тартиби төмөнкү кадамдарды камтыйт:

 

 • коомдук талкуулар жөнүндө жалпыга маалымдоо;
 • долбоордун демилгечисинде жана/же башка жеткиликтүү жерлерде (жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, айлана-чөйрөнү коргоонун аймактык органдары), ошондой эле АТББнын отчетун иштин демилгечисинин сайтында жайгаштыруу ( эгерде мындай сайт бар болсо);
 • коомчулукту АТББ документтери менен тааныштыруу;

Коомдук кызыкчылык болгон учурда:

 

 • АЧБнын документтерин талкуулоо боюнча жолугушуунун датасы жана орду жөнүндө коомчулукка билдирүү;
 • сын-пикирлерди жана сунуштарды чогултуу жана талдоо, АЧБнын документтерин коомдук талкуулоонун натыйжалары боюнча пикирлердин корутундусун даярдоо.

 

Коомдук пикир билдирүүсүндө төмөнкүлөр камтылууга тийиш:

 

 • долбоордун демилгечиси жөнүндө маалымат (аты-жөнү, юридикалык, почталык жана электрондук даректери, телефон жана факс номерлери);
 • сунушталган иштин аталышы, негиздемеси жана сыпаттамасы;
 • сунушталган иш-аракеттин жайгашкан жери жөнүндө маалымат;
 • пландаштырылган иш-чараларды ишке ашыруу мөөнөттөрү жөнүндө маалымат;
 • коомдук талкууларды өткөрүү жана АТББ документациясына сын-пикирлерди берүү мөөнөттөрү жөнүндө маалымат;
 • АТББнын документтери менен кайдан таанышса болот жана ал боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды кайда жөнөтүү керектиги жөнүндө маалымат (аты-жөнү, почталык дареги, веб-сайты, байланыштын адамынын фамилиясы, аты, атасынын аты жана кызматы, телефон жана факс номерлери, электрондук почта); почта дареги);
 • жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жайгашкан жери, АТББнын документтерин талкуулоо үчүн жыйын өткөрүү зарылдыгы жөнүндө арыз берүүнүн мөөнөтү жана коомдук экологиялык экспертиза жүргүзүү ниети жөнүндө маалымат.

 

Коомдук талкууларды өткөрүүнүн мөөнөтү коомдук талкуулоо жөнүндө билдирүү жарыяланган күндөн тартып 30 календардык күндөн кем эмес болууга тийиш.Бул макаланы бөлүшүүдөн тартынбаңыз:


Тизмеге кайтууКоррупция жөнүндө цитаталар

Transparency International уюму маалымат булактары менен иштөөдө Кыргызстан адам жашоосунун жеке чөйрөсүнө кийлигишпөө боюнча конституциялык принцибин так сактайт жана Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 20-беренесине баш ийет. Сайтта берилген бардык маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттарындагы ачык булактардан алынган.