Коррупцияга каршы журнал

FAQ

Жөнөкөй жарандар мамлекеттик кызматтарды тез жана сапаттуу ала алышы үчүн порталда Нускамалар бөлүмү бар, анда ар кандай багыттар боюнча бир нече ондогон нускамаларды таба аласыз, анда мамлекеттик органдарга кайрылууда аракеттердин ырааттуулугу так жана жөнөкөй сүрөттөлгөн. Биздин нускамалардан жарандар өздөрүнүн укуктары жана мамлекеттик органдардын кызматкерлеринин милдеттери менен таанышып, керектүү документтердин формалары жана үлгүлөрү менен таанышып, керектүү мамлекеттик уюмдардын иш убактысын, даректерин жана телефондорун биле алышат.

Сайтта Материалдар, Бийлик, Колдонмолор, Нускамалар, Талдоо, Ийгилик окуялары сыяктуу бөлүмдөр бар, алардан көптөгөн кызыктуу жана билим берүүчү маалыматтарды таба аласыз. Мындан тышкары, жакынкы аралыкта «Коррупцияга каршы журнал» сайтында көрсөтүлүп жаткан мамлекеттик кызматтардын сапаты боюнча суроолорду берүүгө, пикир алмашууга жана пикир калтырууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.

Коррупция жөнүндө цитаталар

Transparency International уюму маалымат булактары менен иштөөдө Кыргызстан адам жашоосунун жеке чөйрөсүнө кийлигишпөө боюнча конституциялык принцибин так сактайт жана Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 20-беренесине баш ийет. Сайтта берилген бардык маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттарындагы ачык булактардан алынган.