Коррупцияга каршы журнал

Армия

Аскердик кызматка чакыруудан кийинкиге калтыруу.

Нускамалар 29 Январь 2019
“Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети жөнүндө, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, жарандарга аскердик кызматты өтөөнү кийинкиге калтыруу же бошотуу берилиши мүмкүн.
Кеңирирээк окуу

Альтернативдик кызмат

Нускамалар 24 Январь 2019
Альтернативдик кызмат - Кыргыз Республикасынын жарандарына алардын диний ишенимдерин, үй-бүлөлүк абалын же коомдук жумуштарды аткарууга каалоосун эске алуу менен мөөнөттүү аскердик кызмат өтөө үчүн көрсөтүлүүчү кызматтын түрү.
Кеңирирээк окуу

Аскердик кызматка чакыруудан бошотуу

Нускамалар 24 Январь 2019
«Кыргыз Республикасынын жарандарынын жалпыга бирдей аскердик милдети, аскердик жана альтернативдик кызматтар жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, жарандар аскердик кызматты өтөөдөн бошотулушу мүмкүн.
Кеңирирээк окуу

Коррупция жөнүндө цитаталар

Transparency International уюму маалымат булактары менен иштөөдө Кыргызстан адам жашоосунун жеке чөйрөсүнө кийлигишпөө боюнча конституциялык принцибин так сактайт жана Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 20-беренесине баш ийет. Сайтта берилген бардык маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттарындагы ачык булактардан алынган.