Коррупцияга каршы журнал
Башкы бет » Нускамалар » Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары » Мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана алардын кызмат адамдарына кантип кайрылууга болот?

22 Март 2019

Кандай формада жана кайда кайрылуу керек?

Кайрылуулар: кайрылуулар, электрондук билдирүүлөр, сунуштар, арыздар жана даттануулар түрүндө болушу мүмкүн.

Кайрылуу мамлекеттик же расмий тилде жазылышы мүмкүн. Жарандардын жазуу жүзүндөгү кайрылууларына жооптор кайрылуунун тилинде берилет.

Апелляция төмөнкүлөрдү камтууга тийиш:

Мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аталышы, же кызмат адамынын фамилиясы, аты, атасынын аты, же адамдын кызматы.

  1. Жооп жөнөтүлүүгө тийиш болгон арыз ээсинин фамилиясы, аты, атасынын аты, почта дареги.
  2. Сунуштун, арыздын жана даттануунун маңызы баяндалат.
  3. Сунуш, арыз же даттануу берилгенден кийин дата жана сиздин колуңуз коюлат.
  4. Даттанууга же даттанууга тастыктоочу документтер тиркелиши мүмкүн.
  5. Кайрылуу Кыргыз Республикасынын элдеринин мамлекеттик жана расмий же башка ар кандай тилинде берилет. Кайрылууларга жооптор кайрылуунун тилинде берилет. Жарандар жазуу жүзүндөгү кайрылууларды почта аркылуу же жеке өзү жөнөтө алышат.

Маанилүү: Эгерде жарандын жазуу жүзүндөгү кайрылуусунда жооп жөнөтүлүүгө тийиш болгон жарандын фамилиясы жана почта дареги көрсөтүлбөсө, бул кайрылуу анонимдүү деп таанылат жана кароого жатпайт.

Кайрылууга жооп жазуу жүзүндөгү кайрылуу катталган күндөн тартып 14 жумушчу күндүн ичинде берилет. Өзгөчө учурларда даттанууларды чечүү мөөнөтү узартылышы мүмкүн, бирок 30 календардык күндөн ашпоого тийиш.

Жарандардын кайрылууларын кароо акысыз.

Апелляциянын жыйынтыгы боюнча төмөнкү чечимдердин бири кабыл алынат:

 1) даттанууну толук же жарым-жартылай канааттандыруу жөнүндө;

 2) даттанууну канааттандыруудан баш тартуу жөнүндө;

 3) коюлган маселелерди чечүү жана аныкталган бузууларды четтетүү боюнча чараларды көрүү жөнүндө.

Даттануу боюнча чечим жогору турган органдарга же сотко даттанылышы мүмкүн. Арызды кароонун натыйжалары жөнүндө отчет менен бирге андан алынган документтердин түп нускасы, арыздын өзүн кошпогондо, арыз ээсине кайтарылып берилет.

Жарандар ошондой эле мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана алардын кызмат адамдарына, органдарына белгиленген тартипте гезиттердин, журналдардын редакциялары, телекөрсөтүү, радио жана башка жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу, түз телефон байланышы аркылуу кайрылууга укуктуу. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жана мөөнөттө каралат.

Маанилүү: “Жарандардын кайрылууларынын тартиби жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы төмөнкүдөй кайрылууларга жайылтылбайт:

 1) тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жөнгө салынуучу ойлоп табууларга, ачылыштарга, рационализатордук сунуштарга тиешелүү;

 2) жазык жана жарандык сот өндүрүшүнүн, администрациялык укук бузуулар жөнүндө иштер боюнча өндүрүштүн, судьяларды тартиптик жоопкерчиликке тартуу жөнүндө иштер боюнча өндүрүштүн тартибинде каралуучу;

 3) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдери, алардын уставдары жана жоболору менен жөнгө салынуучу коммерциялык уюмдардын жана коомдук бирикмелердин коллективдеринин ичинде өнүккөн мамилелерден келип чыгуучу;

 4) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген кароонун башкача тартиби каралган;

 5) кароонун тартиби административдик иш жана административдик жол-жоболор жөнүндө мыйзамдар менен жөнгө салынуучу административдик жол-жоболорду жүзөгө ашырууга байланыштуу.

 Шилтемелер: 2007-жылдын 4-майындагы «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.Бул макаланы бөлүшүүдөн тартынбаңыз:


Тизмеге кайтууКоррупция жөнүндө цитаталар

Transparency International уюму маалымат булактары менен иштөөдө Кыргызстан адам жашоосунун жеке чөйрөсүнө кийлигишпөө боюнча конституциялык принцибин так сактайт жана Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 20-беренесине баш ийет. Сайтта берилген бардык маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттарындагы ачык булактардан алынган.