Коррупцияга каршы журнал
Башкы бет » Нускамалар » Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары » Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагындагы маалыматка кантип жетүүгө болот?

Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагындагы маалыматка кантип жетүүгө

22 Март 2019
Кыргыз Республикасынын Конституциясы ар бир адамга мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын карамагындагы маалыматтарга жетүүгө кепилдик берет (33-берененин 4-пункту). Маалымат берүүнүн тартиби «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен аныкталат.

Маалымат алуу эркиндигинин негизги принциптери болуп маалыматтын жалпы жеткиликтүүлүгү, объективдүүлүгү, өз убагындагылыгы, ачыктыгы жана ишенимдүүлүгү саналат. Мамлекет ар бир адамдын маалыматты издөө, алуу, изилдөө, өндүрүү, берүү жана жайылтуу укугун коргойт.

Маалыматтарга жетүү жана жайылтуу боюнча чектөөлөр “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренеси менен белгиленет, ага ылайык, маалыматка жетүү чектөө маалыматка:

1) мамлекеттик сырларды коргоо жөнүндө мыйзамда аныкталган мамлекеттик сырлар боюнча;

2) жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө мыйзамда аныкталган жеке мүнөздөгү;

3) мыйзамда белгиленген учурларда ыкчам-издөө иш-чаралары боюнча, жазык сот өндүрүшү боюнча;

4) мыйзам менен корголуучу сырды камтыган (коммерциялык, банктык, нотариалдык, медициналык, адвокаттык ж.б.).

Жашыруун маалыматка тиешелүү маалыматтардын тизмеси «Электрондук башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык аныкталат.

Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын маалыматтарын камтыган жашыруун маалыматтар төмөнкүлөр болуп саналат:

1) мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин коопсуздугун камсыз кылуунун уюштуруу-техникалык эрежелерине гана тиешелүү;

2) жабык угуулардын жана жыйналыштардын конкреттүү мазмунун, ошондой эле жабык жыйналыштын же добуш берүүнүн жүрүшүндөгү кызмат адамынын жеке позициясын чагылдырган.

Кайсы формада кайрылуу керек?
Өтүнмө берүүнүн эки түрү бар: оозеки жана жазуу жүзүндөгү.

Өтүнүчтү оозеки берүү:

Көбүнчө бул бир адамга жеке сапар же өкмөткө же жергиликтүү бийликке телефон чалуу. Өтүнүч оозеки берилгендиктен жооп да оозеки берилет.

Арызды жазуу жүзүндө берүү:

Ал компьютерде басып чыгарылат же колжазма (сиздин кызыкчылыгыңыз үчүн, түшүнүктүү колжазма менен жазылат);

Сурамдын үлгүсү мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан алынышы мүмкүн, бул суроо-талапта төмөнкүлөрдү көрсөтүү зарыл:

1) суроо-талапты алуучу болгон мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын органынын аталышы жана (же) кызмат адамынын фамилиясы;

2) жарандар үчүн - фамилиясы, аты, атасынын аты, туулган жылы, жашаган жери (почталык дареги); юридикалык жактар ​​(алардын филиалдары жана өкүлчүлүктөрү) үчүн - юридикалык жактын (филиалдын, өкүлчүлүктүн) толук аталышы, башкаруу органынын жайгашкан жери (почталык дареги), юридикалык жак катары каттоо жөнүндө маалыматтар, юридикалык жактын фамилиясы жана кызматы; жазуу жүзүндөгү арызга кол койду;

3) суроо-талаптын предмети, ал кандай маалымат берилиши керек экендигин бир тараптуу чечүүгө мүмкүндүк берет.

Жазуу жүзүндөгү кайрылууну кайда берүү керек (кайрылуу)
Жазуу жүзүндөгү кайрылуу түздөн-түз ошол мамлекеттик органга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына же сизге керектүү маалыматы бар кызмат адамына жөнөтүлөт.

Кантип тапшырса болот:
Маалымат берүү жөнүндө суроо-талап жаран тарабынан почта, курьердик, электрондук байланыш каналдары аркылуу жөнөтүлүшү мүмкүн же мамлекеттик органга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына жеке өзү берилиши мүмкүн (суроонун көчүрмөсүн өзүңүз үчүн жасап, аны коюуну суранганыңыз оң. өтүнүч кабыл алынган күн).

Мөөнөтү.
Жазуу жүзүндөгү суроо-талапка жооп суроо-талап берилген күндөн тартып эки жумалык мөөнөттө жүргүзүлөт.

Төлөм.
Жарандардын жана уюмдардын суроо-талаптарына жоопторду даярдоо документтерди жана материалдарды же алардын бөлүктөрүн 5 барактан ашык көчүрүүнү талап кылган маалыматтарды суроо-талаптардан тышкары, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан акысыз жүргүзүлөт.

Кошумча маалымат:
Эгерде сиздин өтүнүчүңүз боюнча маалымат берүүдөн баш тартылса, анда маалымат берүүдөн баш тартуу төмөнкү маалыматтарды камтууга тийиш:

1) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын ченемдерине конкреттүү шилтемелерди көрсөтүү менен жүйөлүү, анын негизинде маалымат берүүдөн баш тартуу;

2) маалымат берүүдөн баш тартууга даттануунун ыкмалары жана тартиби.

Шилтемелер:

Кыргыз Республикасынын Конституциясы 27.06.2010-ж
"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын 2006-жылдын 28-декабрындагы N 213 Мыйзамы.
Үлгү суроо-талап.

Бул макаланы бөлүшүүдөн тартынбаңыз:


Тизмеге кайтууКоррупция жөнүндө цитаталар

Transparency International уюму маалымат булактары менен иштөөдө Кыргызстан адам жашоосунун жеке чөйрөсүнө кийлигишпөө боюнча конституциялык принцибин так сактайт жана Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 20-беренесине баш ийет. Сайтта берилген бардык маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттарындагы ачык булактардан алынган.