Коррупцияга каршы журнал
Башкы бет » Нускамалар » Салыктар

Салыктар

Жеке жактар тарабынан төлөнүүчү салыктар - жер салыгы

Нускамалар 24 Январь 2019
Салык деген эмне - салык - бул Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык салык төлөөчүдөн алынуучу милдеттүү, жекече кайтарылгыс акчалай төлөм.
Кеңирирээк окуу

Салыктык чегерүүнү кантип алууга болот?

Нускамалар 24 Январь 2019
Стандарттык чегерүүлөр - жеке чегерүүдөн, салык төлөөчүнүн багуусундагы адамдардан, Улуттук социалдык камсыздандыруудан жана пенсиялык фонддон чегерүүдөн турат. Эреже катары, стандарттык чегерүүлөр боюнча эсептөөлөр иш берүүчү тарабынан жүргүзүлөт жана салык отчетторунда көрсөтүлгөндүктөн, биз аларга токтолбойбуз.
Кеңирирээк окуу

Жеке жактар тарабынан төлөнүүчү салыктар - мүлк салыгы

Нускамалар 24 Январь 2019

Салык деген эмне - салык - бул Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык салык төлөөчүдөн алынуучу милдеттүү, жекече кайтарылгыс акчалай төлөм.

Кеңирирээк окуу

Жеке жактар тарабынан төлөнүүчү салыктар - киреше салыгы

Нускамалар 24 Январь 2019

Салык деген эмне - салык - бул Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык салык төлөөчүдөн алынуучу милдеттүү, жекече кайтарылгыс акчалай төлөм.

Кеңирирээк окуу

Коррупция жөнүндө цитаталар

Transparency International уюму маалымат булактары менен иштөөдө Кыргызстан адам жашоосунун жеке чөйрөсүнө кийлигишпөө боюнча конституциялык принцибин так сактайт жана Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 20-беренесине баш ийет. Сайтта берилген бардык маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттарындагы ачык булактардан алынган.