Коррупцияга каршы журнал
Башкы бет » Колдонмолор

Колдонмолор

Колдонмолор бөлүмү төмөнкү бөлүмчөлөрдөн турат: маалыматка жетүү (маалымат алуу жана аны пайдалануу мүмкүнчүлүгү), мыйзамдардагы өзгөртүүлөр, комплаенс (англис тилинен compliance - макулдук, шайкештик) - бул түшүнүк кандайдыр бир ички же тышкы талаптарга же стандарттарга ылайык келүүнү билдирет, кызыкчылыктардын кагылышуусу (адамдын жеке кызыкчылыгы чечим кабыл алуу процессине таасир этип, ошону менен коомдун же компаниянын ж.б. кызыкчылыгына зыян келтириши мүмкүн болгон кырдаал), экспертиза, коррупцияга каршы экспертиза түшүнүгү, мыйзамдар.

Коррупция жөнүндө цитаталар

Transparency International уюму маалымат булактары менен иштөөдө Кыргызстан адам жашоосунун жеке чөйрөсүнө кийлигишпөө боюнча конституциялык принцибин так сактайт жана Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 20-беренесине баш ийет. Сайтта берилген бардык маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттарындагы ачык булактардан алынган.