Коррупцияга каршы журнал
Башкы бет » Колдонмолор » Маалыматка жетүү

Маалыматка жетүү

Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагындагы маалыматка кантип жетүүгө болот?

Колдонмолор 24 Июнь 2022

Кыргыз Республикасынын Конституциясы ар бир адамга мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана алардын кызмат адамдарынын карамагындагы маалыматтарга жетүүгө кепилдик берет (33-берененин 4-пункту). Маалымат берүүнүн тартиби «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен аныкталат.

Кеңирирээк окуу

Жарандар кантип мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдарынын жана жетекчилеринин жеке кабыл алуусуна кирсе болот.

Колдонмолор 24 Июнь 2022

Арыздардын маңызы боюнча чечим кабыл алууга ыйгарым укуктуу мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдары жана жетекчилери жумасына бир жолудан кем эмес жарандарды жеке кабыл алууну жүргүзүүгө милдеттүү экенин билишиңиз керек!

Кеңирирээк окуу

Коррупция жөнүндө цитаталар

Transparency International уюму маалымат булактары менен иштөөдө Кыргызстан адам жашоосунун жеке чөйрөсүнө кийлигишпөө боюнча конституциялык принцибин так сактайт жана Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 20-беренесине баш ийет. Сайтта берилген бардык маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттарындагы ачык булактардан алынган.