Коррупцияга каршы журнал
Башкы бет » Колдонмолор » Маалыматка жетүү » Маалыматка жетүү » Мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана алардын кызмат адамдарына электрондук билдирүү аркылуу кайрылуу.

Мамлекеттик бийлик органдарына, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана алардын кызмат адамдарына электрондук билдирүү аркылуу кайрылуу.

24 Июнь 2022
  1. Кайсы формада жана кайда кайрылуу керек?

Жарандардын электрондук кайрылууларын кабыл алуу үчүн мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы өзүнүн электрондук почтасынын расмий дарегин Интернетке каттайт. Мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын электрондук почтасынын дареги мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын расмий сайтында, ал эми ал жок болгон учурда - Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн расмий сайтында жайгаштырылууга тийиш.

  1. Электрондук кайрылууда сөзсүз түрдө электрондук кайрылуу жөнөтүлгөн мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аталышы, же тиешелүү кызмат адамынын фамилиясы, аты, атасынын аты, же тиешелүү адамдын кызмат орду, ошондой эле анын акыркы аты, аты, атасынын аты (бар болсо), байланыш телефону (үй, мобилдик же жумуш), жашаган жеринин дареги кайрылуунун маңызын баяндайт.
  2. Электрондук кайрылууга электрондук документтердин көчүрмөлөрүн, анын ичинде сканерленген көчүрмөлөрүн, электрондук файлдар (электрондук документтер, фото жана видеоматериалдар) жайгаштырылган интернет даректерин тиркөөгө жол берилет.
  3. Мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы электрондук кайрылууну алгандан кийин 3 жумушчу күндүн ичинде жаранга анын кабыл алынган күнүн жана убактысын, ыйгарылган кириш номерин жана тиешелүү маалымдама телефондорун көрсөтүү менен анын кароого кабыл алынгандыгы жөнүндө электрондук билдирүү жөнөтөт. же баш тартуунун себептерин негиздеп кароодон баш тартуу жөнүндө.
  4. Убакыт. Электрондук билдирүүгө негиздүү жооп жазуу жүзүндөгү (электрондук) кайрылуу катталган күндөн тартып 14 жумушчу күндүн ичинде берилет. Даттанууларды чечүүнүн мөөнөттөрү өзгөчө жагдай катары узартылышы мүмкүн, бирок 30 календардык күндөн ашпоого тийиш, бул жөнүндө арыз ээсине жазуу жүзүндө (электрондук) билдирилүүгө тийиш.
  5. Электрондук кайрылууну кароодо электрондук кайрылууну кабыл алган кызмат адамы электрондук кат алышуу же кайрылууда көрсөтүлгөн телефон номерине чалып кайрылуунун маңызын тактоого укуктуу.
  6. Электрондук жооптон тышкары мамлекеттик орган же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы да жаранга жазуу жүзүндө жооп жөнөтөт.
  7. Кайсы учурларда арыздар каралбайт? Электрондук кайрылууда сөгүнгөн жана кемсинткен сөздөр, ошондой эле учурдагы мамлекеттик түзүлүштү кулатууга, улуттар аралык жана диний кастыкты козутууга чакырыктар камтылган болсо; ошондой эле электрондук кайрылуу жөнөтүлгөн мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын аталышы, ошондой эле фамилиясы, аты, атасынын аты (бар болсо), байланыш телефону (үй, уюлдук) жөнүндө маалымат жок. же жумуш), арыз ээсинин, мамлекеттик органдын же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын жашаган жеринин дареги Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары электрондук кайрылууларды карабоого укуктуу.
  8. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына жарандардын электрондук кайрылуулары порталы аркылуу мамлекеттик бийлик органына же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органына электрондук кайрылуу менен кайрылууга болот http://kattar.kg

 

Шилтемелер:

2007-жылдын 4-майындагы «Жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы.

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарына жарандардын кайрылууларынын интернет-порталын пайдалануу боюнча колдонмо

 

 

Жарандардын кайрылуусунун формасыБул макаланы бөлүшүүдөн тартынбаңыз:


Тизмеге кайтууКоррупция жөнүндө цитаталар

Transparency International уюму маалымат булактары менен иштөөдө Кыргызстан адам жашоосунун жеке чөйрөсүнө кийлигишпөө боюнча конституциялык принцибин так сактайт жана Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 20-беренесине баш ийет. Сайтта берилген бардык маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттарындагы ачык булактардан алынган.