Коррупцияга каршы журнал

Талдоо

ТОО-КЕН ИШТЕРИНЕ УКУК БЕРҮҮДӨ КОРРУПЦИЯЛЫК ТОБОКЕЛДИКТЕР

29 Июнь 2022
Трансперенси Интернешнл Кыргызстан жер казынасын пайдаланууну лицензиялоо системасындагы коррупциялык тобокелдиктерди баалоо боюнча изилдөөнүн отчетун сунуштайт  жарыялады.
Кеңирирээк окуу

МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАРДЫН ЭТАПТАРЫНДАГЫ КОРРУПЦИЯЛЫК ТОБОКЕЛДИКТЕР

23 Июнь 2022
Транспаренси Интернешнл Кыргызстан мамлекеттик сатып алуулар системасындагы коррупциялык тобокелдиктер боюнча изилдөө боюнча отчетун сунуштайт
Кеңирирээк окуу

МАМЛЕКЕТТИК САТЫП АЛУУЛАРДЫ РЕФОРМАЛОО ЗАРЫЛДЫГЫ

22 Июнь 2022
Макала Кыргызстандагы мамлекеттик сатып алууларды реформалоо зарылдыгына арналган. Макалада тендерден кийинки этаптагы коррупциялык тобокелдиктердин тизмеси жана бул тобокелдиктерди жоюу боюнча тегерек үстөл талкуусу каралган.
Кеңирирээк окуу

Коррупция жөнүндө цитаталар

Transparency International уюму маалымат булактары менен иштөөдө Кыргызстан адам жашоосунун жеке чөйрөсүнө кийлигишпөө боюнча конституциялык принцибин так сактайт жана Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 20-беренесине баш ийет. Сайтта берилген бардык маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттарындагы ачык булактардан алынган.